Nahrávam obsah

Potrebujete akútnu pomoc?
Stála prítomnosť lekára na klinike 24 hodín denne 0903 944 333, 0910 343 330

Špeciálne zákroky

img


2. Operácie skríženého väzu metódou TTA

Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku operujeme na našom pracovisku pretrhnutie predného skríženého väzu /LCC/ metodikou TTA.

Ochorením trpia hlavne veľké a stredné plemená psov najčastejšie v dôsledku úrazu a degenerácie samotného väzu.
Úplné pretrhnutie LCC vedie k nestabilite v kolennom kĺbe, častému poškodeniu mediálneho menisku a bez terapie k rýchlemu vývoju artrózy kolenného kĺbu.
Jedinou terapiou je operácia kolena.

www.facebook.com/media/set/

img


3. Interné a externé fixácie fraktúr.

Naši ortopédi dokážu  riešiť takmer každý typ fraktúty dlhých kostí, fraktúry panvy, fraktúry sánky, či už internou, alebo externou technikou. 

img


4. Kardiológia

 S ochorením srdca u psov a mačiek sa taktiež stretávame pomerne často. Veľmi dôležité je odlíšiť, či problém dušnosti, kašľa, intolerancie záťaže, straty vedomia je problém kardiologický, alebo jeho príčina vychádza z poškodenia iného orgánového systému. K tejto diferenciácii nám na našej klinike slúži najmä klinické vyšetrenie, RTG hrudníka, EKG, echokardiografické vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie krvi.

img


5. Neurochirurgické zákroky a operácie chrbtice.

Naše pracovisko sa venuje diagnostike a chirurgickej terapii ochorení chrbtice. Najčastejší pacienti sú pacienti s ochrnutím panvových končatín, ale aj stavy bolesti, poruchy pohybu, ochorenia hlavy a mozgu.

www.facebook.com/media/set/

img


6. Dermatológia

Naše pracovisko poskytuje služby veterinárneho dermatológa, ktorý na základe úzkej spolupráce s klientom zistí príčinu ochorenia a nastaví najlepšiu možnú terapiu na jeho úplné zvládnutie, alebo dlhodobý úspešný menežment.

img


7. Licencia na posudzovanie DBK, DLK a Luxácie pately

Posudzujeme a zhotovujeme RTG snímky pre dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov a dvaja naši lekári sú členom SPDD - spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK. Pre túto činnosť máme certifikáty vydané medzinárodnými autoritami v tejto oblasti. Taktiež máme licenciu na posudzovanie vrodenej luxácie kolenných kĺbov.

img